Fundusz remontowy wspólnoty

Fundusz remontowy to nic innego jak pieniądze członków wspólnoty mieszkaniowej, które są odkładane na osobne konto z przeznaczeniem na remonty części wspólnych nieruchomości, np. remont klatki schodowej, dachu, windy. Ich wysokość uzależniona jest od wysokości udziału w nieruchomości.

Fundusz remontowy nie jest obligatoryjny, ale planując jakikolwiek remont, warto taki fundusz stworzyć i odkładać na ten cel środki.

Na co mogą być przeznaczone środki z funduszu remontowego?

  • remont dachumalowanie klatki schodowej,
  • termomodernizację budynku,
  • wymianę instalacji gazowej, elektrycznej czy kanalizacyjnej, ale tylko takiej, która jest częścią wspólną nieruchomości,
  • zagospodarowanie terenu zewnętrznego,
  • remont windy

O przeznaczeniu środków decydują członkowie wspólnoty mieszkaniowej. Każdy z jej  członków może zaproponować, jakie prace jego zdaniem należy wykonać. Jednak o tym, czy tak się stanie, zadecyduje większość na zebraniu wspólnoty.

Każda wspólnota tworzy tzw. roczny plan gospodarczy. Są w nim uwzględnione konieczne do przeprowadzenia w najbliższym czasie naprawy i remonty. Plan gospodarczy przygotowuje zarządca wspólnoty i przedstawia go podczas zebrania.

Często zdarza się, że środki zgromadzone na fundusz remontowy są niewystarczające do sfinansowania inwestycji. W takim przypadku członkowie wspólnoty mieszkaniowej muszą dołożyć swoje środki lub zaciągnąć kredyt w banku.